S:ta Maria Kyrkan Örebro – Historia

All ära och tacksamhet till Gud – Kyrkan stod klar 1989 och invigdes samma år av Hans Eminens Biskop Ablahad Shabo. De troende i församlingen hade sett behovet av och fullgjort ett hårt men gott arbete och därmed uppnått önskan om en egen kyrka. Första församlingsprästen i S:ta Maria Kyrkan var Fr. Yakub Damar (+2021). Fr Jacob Kasselia vigdes till präst för församlingen 1996 och tjänstgör sedan dess.

2009/2010 gjorde församlingen stor ombyggnation av kyrkan.

Församlingen bestod 1989 av ett par hundra familjer. Församlingen samt gudstjänstlivet har utvecklats och spirat en hel del under årens lopp. Kyrkan har numera modersmålsundervisning, söndagsskola, körträning, undervisning i kyrkans tro och lära, Bibelstudier, aktiviteter för medlemmar samt dedikerade aktiviteter för kvinnor, barn och ungdomar.

Präster som blev invigda i S:ta Maria Kyrkan:
Fader Jacob Kasselia 1996-08-04

Församlingsansvariga präster i S:ta Maria Kyrkan
Fader Yakub Damar (1989-1996,  avled 2021)
Fader Jacob Kasselia (1996- )