SOKU – ÖREBRO

SOKU Örebro är en förening som arbetar för att se till de syrianska ungdomarnas intressen på det religiösa, kulturella och sociala planet. Organisationen anordnar årligen olika aktiviet för ungdomarna, bland annat läger, föreläsningar, olika träffar mellan soku-föreningarn, bibelstunder, osv.

Det viktiga för oss är att ständigt arbeta för att ge de syrianska ungdomarna en meningsfull fritid med Syrisk Ortodoxa Kyrkans budskap som bakgrund, samt egagera dem i föreningslivet.

Styrelse

Ordförande: 

Vice.Ordförande: 

Sekreterare: 

Vice.Sekreterare

Kassör: 

Ledamot

Ledamot

Valberedning

Utskott